Veiligheidsplan

Heuvelrug 2023 - 2026

Image description

Over deze samenwerking

Wij vinden jouw veiligheid belangrijk. Wie zijn ‘wij’? De gemeenten Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede. In 2019 hebben we besloten niet in ons eentje aan de slag te gaan om veiligheidsdoelen te bereiken, maar met vijf gemeenten samen een uitgebreid plan te maken. Zo zorgen we ervoor dat onze inwoners veilig kunnen wonen, leven en ondernemen. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) zijn onderdeel van onze samenwerking en helpen ons hierbij.

Meer over deze samenwerking

Reguliere taken

De doelstellingen uit het IVP en de concrete maatregelen uit het UVP gaan allen in op nieuwe ontwikkelingen. Echter, er is meer dan dat alleen. De gemeente Renswoude beschikt door een samenwerking met de gemeente Veenendaal over een adviseur openbare orde & veiligheid.

Regulier werk en vaste taken Lees meer over de lokale aanpak in Renswoude

Reguliere taken

De doelstellingen uit het IVP en de concrete maatregelen uit het UVP gaan allen in op nieuwe ontwikkelingen. Echter, er is meer dan dat alleen. Een groot deel van de capaciteit binnen het team Openbare Orde & Veiligheid gaat uit naar reguliere taken.

Regulier werk en vaste taken Lees meer over de lokale aanpak in Utrechtse Heuvelrug

Woninginbraken & overvallen

Wij willen High Impact Crimes aanpakken. Dan hebben we het over woninginbraken, straatroven en overvallen. Dit zijn strafbare feiten met een groot effect op het slachtoffer, de omgeving en het veiligheidsgevoel in een gemeente.

Woninginbraken & overvallen

Zorg & Veiligheid

Veel veiligheidsproblemen ontstaan wanneer mensen te maken hebben met verschillende sociale problemen. Ze zijn dan kwetsbaar en kunnen slachtoffer en/of verdachte worden van criminaliteit en geweld. Hierdoor ontstaat ernstige overlast en onveiligheid voor henzelf en hun omgeving.

Zorg & Veiligheid

Georganiseerde criminaliteit

Samen met de vier andere gemeenten pakken we georganiseerde criminaliteit aan. Onze eigen aandachtspunten bevatten de aanpak van drugs, mensenhandel en zorgfraude.

Georganiseerde criminaliteit

Reguliere taken

Naast de thema’s die de komende periode extra aandacht krijgen, hebben we ons dagelijks werk. Ook voor onze vaste taken en andere veiligheidsonderwerpen blijven we ons inzetten.

Dagelijks werk & vaste taken

Verkeersveiligheid

We willen de verkeersveiligheid in de dorpen en in het buitengebied verbeteren, voor alle verkeersdeelnemers.

Verkeersveiligheid

Klassieke criminaliteit & samenwerking met inwoners

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers actief meedenken en meewerken aan veiligheid. Veiligheid ontstaat onder andere doordat mensen alert zijn en elkaar aanspreken op ongewenst of onveilig gedrag.

Klassieke criminaliteit & samenwerking met inwoners

Digitale veiligheid

Ook op dit thema werken we samen met de vier andere gemeenten. Daarnaast hebben we onze eigen lokale doelen.

Digitale veiligheid

Regulier werk

De doelstellingen uit het IVP en de concrete maatregelen in dit UVP gaan in op nieuwe en/of actuele trends en ontwikkelingen. Op deze gebieden investeren we als het ware extra omdat veiligheidsbeelden, actualiteit en ontwikkelingen in de maatschappij daar om vragen. Naast deze inspanningen vindt ook regulier werk op het gebied van veiligheid plaats en worden vaste taken uitgevoerd.

Regulier werk en vaste taken Lees meer over de lokale aanpak in Veenendaal

Jeugd & veiligheid

Inwoners hebben met regelmaat last van jongeren in hun buurt. Dit kan een gevoel van onveiligheid geven en een negatief effect hebben op het woonplezier. Zeker als overlast en jeugdcriminaliteit met elkaar verbonden zijn. Als gemeente Utrechtse Heuvelrug gaan we de komende jaar veel geld en moeite steken in het aanpakken van jeugdproblemen.

Jeugd & veiligheid

Veilige woon- en leefomgeving

Wil je in een gemeente wonen, een dagje-uit gaan, ondernemen of werken, dan is het belangrijk dat je je veilig voelt en bent. Daarom blijven we ons inzetten om de veiligheid te vergroten.

Een veilige woon- en leefomgeving

Klassieke criminaliteit

Veelvoorkomende criminaliteit, High Impact Crimes (ernstige misdrijven zoals overvallen) en klassieke criminaliteit hebben één ding gemeen: ze hebben een grote impact op mensen en laten een gevoel van onveiligheid achter.

Klassieke criminaliteit

Het voorkomen van onveiligheid

In Veenendaal voorkomen we onveiligheid waar het kan en treden we op als het moet. De komende tijd ligt de nadruk vooral bij het eerste, want voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen.

Het voorkomen van onveiligheid

Samen met inwoners en ondernemers

Een veilig Veenendaal bereiken we samen. We hebben onze inwoners, ondernemers en partners, zoals scholen en verenigingen, nodig.

Samen met inwoners en ondernemers

Maatschappelijke onrust

We richten ons op thema’s waarbinnen oplopende emoties of tegengestelde standpunten een risico voor de veiligheid worden. Dan pakken we gedrag of uitingen aan.

Maatschappelijke onrust

Samenwerking met

Het werk op het gebied van openbare orde en veiligheid raakt aan, strekt zich uit tot en/of overlapt met andere beleidsterreinen en taakvelden waar we mee in verbinding staan en mee samenwerken.

Samenwerking met Lees meer over de lokale aanpak in Veenendaal

Budget

Het in het IVP opgenomen beleid en in de het UVP voorgenomen doelen en beoogde resultaten worden gefinancierd uit de daarvoor beschikbare middelen.

Budget Lees meer over de lokale aanpak in Veenendaal

Informatie & samenwerkingen

We willen georganiseerde criminaliteit voorkomen en bestrijden. Daarom verzamelen we zoveel mogelijk nuttige informatie. Onze inzichten delen we als vijf gemeenten met elkaar.

Informatie & samenwerkingen Meer over georganiseerde criminaliteit

Risicovolle plekken en branches

Er zijn plekken en branches waar er vaker dan gemiddeld georganiseerde criminaliteit plaatsvindt. We brengen deze plekken en branches samen in beeld.

Risicovolle plekken en branches Meer over georganiseerde criminaliteit

Jongeren & criminaliteit

We willen ‘jonge aanwas’ voorkomen. Dat betekent dat we jongeren bewustmaken van risico’s en gevolgen wanneer ze het criminele pad op willen.

Jongeren & criminaliteit Meer over georganiseerde criminaliteit

Werken aan een sterke gemeente

Wij trekken in onze gezamenlijke aanpak één lijn om ondermijnende criminaliteit te voorkomen en bestrijden. Dit betekent dat wij ons richten op het versterken van de bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid tegen ondermijning.

Werken aan een sterke gemeente Meer over georganiseerde criminaliteit

Jezelf beschermen

We willen dat inwoners zich meer bewust worden van digitale gevaren en zich beter kunnen beschermen. We zorgen dat iedereen eenvoudig informatie kan vinden die helpt om minder snel slachtoffer te worden.

Jezelf beschermen Meer over digitale veiligheid

Kennis en expertise

We delen onze kennis en vaardigheden over nieuwe digitale ontwikkelingen met elkaar. We blijven up-to-date, door bijvoorbeeld opleidingen te volgen over digitale veiligheid.

Kennis en expertise Meer over digitale veiligheid

Verbinding

Voorkomen is beter dan genezen. Als je elkaar begrijpt, ontstaat er minder snel onrust. Daarom willen we in contact staan met inwoners uit zoveel mogelijk verschillende groepen en netwerken.

Verbinding Meer over rust in onze gemeenten

Gezamenlijke voorbereiding

We bereiden ons voor op verschillende vormen van maatschappelijke onrust door een handleiding te maken voor onze vijf gemeenten.

Gezamenlijke voorbereiding Meer over rust in onze gemeenten

Kennis en expertise

We blijven leren. We vergroten onze kennis door gezamenlijk onze aanpak in noodsituaties te oefenen, samen te evalueren en het volgen van specialistische opleidingen.

Kennis en expertise Meer over rust in onze gemeenten

Zorg & Veiligheid

Gemeente Wijk bij Duurstede heeft een kleine groep inwoners met een opeenstapeling van problemen, zoals psychiatrische aandoeningen, huiselijk geweld, verslavingsproblematiek en schulden. Daardoor kunnen deze mensen een gevaar voor zichzelf en voor hun omgeving worden.

Zorg & Veiligheid

Zorg & Veiligheid

Er zijn grote veranderingen geweest op het gebied van zorg en veiligheid. De gemeente krijgt steeds meer verantwoordelijkheden. Denk aan het voorkomen en aanpakken van huiselijk geweld, kindermishandeling en verward gedrag, vaak in combinatie met alcohol- en drugsgebruik.

Zorg & Veiligheid

Klassieke criminaliteit

Veelvoorkomende criminaliteit, High Impact Crimes (ernstige misdrijven zoals overvallen) en klassieke criminaliteit hebben één ding gemeen: ze hebben een grote impact op mensen en laten een gevoel van onveiligheid achter.

Klassieke criminaliteit

Zorg & Veiligheid

Veel veiligheidsproblemen ontstaan wanneer zorg en veiligheid samenkomen. Het gaat vaak om mensen die te maken hebben met meerdere sociale problemen, die daardoor eerder vervallen tot criminaliteit en geweld. Deze mensen veroorzaken ernstige overlast of onveiligheid voor henzelf en hun omgeving.

Zorg & Veiligheid

Georganiseerde criminaliteit

Het voorkomen en bestrijden van georganiseerde criminaliteit is een vast onderdeel geworden van onze dagelijkse werkzaamheden.

Georganiseerde criminaliteit

Digitale veiligheid

Digitale criminaliteit komt steeds vaker voor. Deze vorm van misdaad brengt veel schade toe aan personen, maar soms ook aan de hele maatschappij. Het wordt tijd dat we meer aandacht geven aan bewustwording en beveiliging tegen deze dreiging.

Digitale veiligheid

Op maat gemaakte voorlichting

We willen dat onze inwoners en ondernemers beter beschermd zijn tegen digitale gevaren. We geven praktische tips en adviezen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden.

Op maat gemaakte voorlichting Meer over digitale veiligheid

Daders aanpakken

Samen met de politie richten we ons op een aanpak waarbij de daders centraal staan. We onderzoeken hoe we strenger kunnen optreden zodat er minder slachtoffers vallen.

Daders aanpakken Meer over digitale veiligheid
Icon

Kennis en kunde

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Link 1 Link 2

Jeugd & Veiligheid

De jeugd is de komende vier jaar een belangrijke doelgroep. Om criminaliteit te voorkomen, is het belangrijk dat jongeren niet kiezen voor een criminele loopbaan. Daarvoor moeten we goed samenwerken met professionals die hulp bieden aan jongeren.

Jeugd & Veiligheid

Georganiseerde criminaliteit

Het voorkomen en tegengaan van georganiseerde criminaliteit krijgt veel aandacht in Nederland. Ook in Renswoude is het een belangrijk onderwerp.

Georganiseerde criminaliteit